Võ Nhai: Sắp xếp, dồn ghép 6 trường thành 3 trường

Hằng Nga 10:37, 18/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Võ Nhai về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thu gọn điểm trường, năm học 2022-2023, toàn huyện đã dồn ghép được 6 trường thành 3 trường.

Cuối năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Đông Bo, xã Tràng Xá (Võ Nhai) đã thu gọn 2 điểm trường ở xóm Hợp Nhất và Là Bo về điểm trường chính, từ đó giảm được 3 lớp. Ảnh: T.L
Cuối năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Đông Bo, xã Tràng Xá (Võ Nhai) đã thu gọn 2 điểm trường ở 2 xóm Hợp Nhất và Là Bo về điểm trường chính, từ đó giảm được 3 lớp. Ảnh: T.L

Cụ thể, tháng 12-2022, huyện đã tổ chức sáp nhập Trường THCS Lịch Sơn, Trường THCS La Hiên thành Trường THCS La Hiên; tháng 8-2023 sáp nhập Trường Tiểu học Lịch Sơn, Trường Tiểu học La Hiên thành Trường Tiểu học La Hiên; Trường THCS Thống Nhất và Trường THCS Bình Long thành Trường THCS Bình Long.

Kết thúc năm học 2022-2023, toàn huyện có 63 trường học, gồm 20 trường mầm non, 21 trường tiểu học và 22 trường THCS, giảm 3 trường so với năm học trước.

Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn 8/15 xã khu vực III, 16 xóm đặc biệt khó khăn với 75 điểm trường lẻ. Một số điểm trường giao thông hiểm trở, cách xa trung tâm, gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, như: Điểm trường Cao Biền, xã Phú Thượng; điểm trường Lân Vai, xã Dân Tiến; điểm trường Lũng Cà, Lũng Hoài, xã Thượng Nung; điểm trường Khe Cái, xã Vũ Chấn; điểm trường Nác, xã Liên Minh…

Năm học 2023-2024, UBND huyện Võ Nhai chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô trường lớp và học sinh một cách hợp lý, thu gọn các điểm trường lẻ ở những nơi đảm bảo các điều kiện.


Từ khóa:

Võ Nhai

dồn ghép

trường học