Tập dượt đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến ngày 3-5

10:26, 01/05/2022

Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến.

Từ nay tới ngày 3-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn học sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi http://thisinh.thitotnghiepthpt. edu.vn để tập dượt đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Học sinh chính thức đăng ký dự thi từ ngày 4-5 đến 17h ngày 13-5.

Học sinh dùng tài khoản cá nhân (là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân) và mật khẩu mà trường cấp để truy cập hệ thống quản lý thi. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh liên hệ với nhà trường - nơi đăng ký dự thi để được cấp lại. Học sinh dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp.