Cách tính điểm xét tốt nghiệp và điểm liệt thi tốt nghiệp THPT

04:25, 09/07/2022

Cách tính điểm xét tốt nghiệp và điểm liệt thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có gì thay đổi so với các năm trước hay không? Đó là thắc mắc của không ít học sinh và cha mẹ của các em.

Điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT

Điểm xét tốt nghiệp THPT là điểm dùng để xét việc công nhận thí sinh hoàn tất về chương trình học cấp THPT theo quy chế mà Bộ GD&ĐT ban hành. Đa phần các trường đại học hiện nay vẫn xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT trong mùa tuyển sinh.

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần phải dự thi 4 bài thi, trong đó, 3 bài thi độc lập gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ và một bài thi là tổ hợp thí sinh tự lựa chọn.

Đối với thí sinh giáo dục thường xuyên là người đã học xong chương trình THPT trong năm của tổ chức kỳ thi và người đã học xong chương trình THPT, nhưng lại chưa tốt nghiệp, hoặc thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước, thì dự thi 3 bài thi, trong đó, 2 bài thi độc lập là Ngữ văn và Toán và 1 bài thi tổ hợp mà thí sinh tự lựa chọn. Trường hợp thí sinh có nhu cầu lấy kết quả xét tuyển thì có thể đăng ký dự thi thêm bài thi về Ngoại ngữ.

Theo Khoản 1 Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Hoặc những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT.

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, kết quả bài thi tốt nghiệp chiếm 70% tổng điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Quy định về điểm liệt thi tốt nghiệp THPT

Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là mức điểm số tối thiểu quy định với các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký xét tốt nghiệp. Nếu thí sinh có điểm số bằng hoặc thấp hơn mức điểm giới hạn bị coi là điểm liệt.

Theo Điều 3 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDDT, Bộ GD&ĐT tổ chức thi 5 bài thi tốt nghiệp THPT, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lí, Hóa học, Sinh học; bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Ngoài 3 môn thi bắt buộc, thí sinh phải lựa chọn 1 trong 2 tổ hợp các môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội để xét tốt nghiệp.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định: Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là dưới 1,0 điểm, trong đó bắt buộc Toán, Văn và Ngoại ngữ phải đạt trên 1,0 điểm.

Trường hợp 1 bài thi tổ hợp bị điểm liệt trong các môn để xét tốt nghiệp thì sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp và không thể xét tuyển đại học, cao đẳng bằng tổ hợp các môn này.

Trường hợp thi cả 2 bài tổ hợp, thí sinh sẽ được chọn 1 trong 2 bài thi có điểm cao hơn và không bị điểm liệt để xét tốt nghiệp.