Xin lùi thời gian hoàn thành cảng Long Thành giai đoạn 1 sang năm 2026

Theo HNM 11:04, 06/03/2023

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải trình cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành sang năm 2026.

 

Theo ACV, tháng 9/2022, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách giai đoạn 1 (gói thầu 5.10 với giá trị hơn 35.000 tỷ đồng) đã được ACV thực hiện đấu thầu. Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, ACV đã quyết định hủy gói thầu do chỉ có 1 nhà thầu liên danh nộp hồ sơ dự thầu. Trong khi đó, hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự.

Ngày 19/1/2023, hồ sơ mời thầu lại đối với gói thầu 5.10 được phát hành. Lần này, thời điểm đóng thầu vào 9h30 ngày 28/3/2023 và mở thầu vào 10h cùng ngày. Gói thầu 5.10 gồm thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị. Thời gian thực hiện gói thầu tương đương 33 tháng.

ACV cũng cho biết, liên danh tư vấn thiết kế kỹ thuật HAAA (Heerim Hàn Quốc - Arup Anh - Aurecon Australia - ADPi Pháp) đã đề xuất thời gian thi công định hướng phần thân công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 là 39 tháng, gồm thời gian thi công xây dựng và 6 tháng vận hành chạy thử.

Nhằm thu hút các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu gói thầu 5.10, ACV kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cho phép ACV được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, ACV sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 5.10 từ 33 tháng lên 39 tháng, đồng thời, hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tương ứng của hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 18/2/2023, Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận số 35/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó, tiến độ thi công hạng mục nhà ga hành khách được xác định là đường găng của dự án.

Đánh giá đây là công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công nghệ hiện đại, lần đầu tiên được triển khai trong nước, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV xác định thời gian thực hiện gói thầu, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư khái toán khoảng 336.630 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách/năm.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Giai đoạn 2, sân bay được xây thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga để đạt công suất 50 triệu khách/năm; giai đoạn 3 hoàn thành hạng mục còn lại để sân bay đạt công suất 100 triệu khách/năm.