Đại Từ: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Bản Ngoại - Phú Lạc

Thu Huyền 11:20, 09/06/2023

Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, huyện Đại Từ đã quyết định đầu tư gần 8 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đường Bản Ngoại - Phú Lạc.

Đến nay, công trình nâng cấp tuyến đường Bản Ngoại - Phú Lạc đã được thi công trên 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 này.
Đến nay, công trình nâng cấp tuyến đường Bản Ngoại - Phú Lạc đã được thi công trên 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 này.

Theo đó, công trình gồm 3 tuyến, có tổng chiều dài trên 2.500m, được thiết kế thành đường cấp VI miền núi. Các tuyến có chiều rộng nền đường 6m, chiều rộng mặt đường 5m. Tại một số đoạn có thiết kế kè gia cố mái taluy bên phải tuyến, trồng cọc tiêu và quét sơn phản quang. Đối với hệ thống an toàn giao thông, đơn vị thi công thực hiện nhổ các cọc tiêu thấp hơn quy định để trồng lại, đồng thời thiết kế cắm biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và biển chỉ dẫn đường.

Địa điểm thi công công trình thuộc địa phận xã Bản Ngoại. Công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ làm chủ đầu tư; kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Công trình được khởi công từ đầu tháng 10-2022. Sau một thời gian phải tạm dừng để chờ cấp xi măng, đến nay công trình đã được thi công trên 80% khối lượng và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 6 này.