Bước chuyển mình của Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ

Minh Anh 08:50, 10/11/2023

Được thành lập từ năm 2018, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ (KHCN) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN; thông tin, thư viện, thống kê KHCN và đổi mới sáng tạo; thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, tiêu chuẩn, đo lường ứng dụng nguyên tử, an toàn bức xạ và an toàn lao động, năng suất, chất lượng… Thời gian qua, Trung tâm đã có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ thực hiện kiểm định thiết bị X-quang.
Cán bộ Trung tâm Phát triển KHCN thực hiện kiểm định thiết bị X-quang.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở KH&CN, Trung tâm Phát triển KHCN không ngừng phát triển về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ khoa học, kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN.

Năm 2023, Trung tâm thực hiện 10 nhiệm vụ về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc các lĩnh vực: Thông tin thống kê KH&CN; ứng dụng chuyển giao công nghệ; kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và thực hiện hiệu quả các dịch vụ sự nghiệp công được Sở giao; tổ chức triển khai và đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ đối với các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Trung tâm đang thực hiện hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đo điện trở nối đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. Tổng doanh thu dịch vụ đến nay đạt trên 2,4 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022.

Trong quá trình thực hiện hoạt động, Trung tâm đã phát huy thế mạnh, tập trung khai thác, cung ứng một số dịch vụ, như: hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đo điện trở nối đất; sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ trong nông nghiệp, nông thôn...

Cụ thể, trong năm nay, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra 45 thiết bị máy X-quang, thực hiện đo an toàn bức xạ cho 73 phòng đặt thiết bị bức xạ; kiểm định kỹ thuật 255 thiết bị nâng các loại, thang máy, thang cuốn băng tải chở người, máy vận thăng; thực hiện kiểm định 2.734 phương tiện các loại; đánh giá, phân loại 20.000 công tơ điện 1 pha kiểu cảm ứng; kiểm định đối chứng công tơ điện 828 chiếc 1 pha kiểu cơ khí, 1.680 chiếc 1 pha kiểu điện tử và 1.400 chiếc 3 pha kiểu điện tử; kiểm định đối chứng đồng hồ đo nước lạnh 630 chiếc; thực hiện đo điện trở nối đất cho 338 tổ chức và các cá nhân...

Ngoài hỗ trợ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bức xạ, hạt nhân, Trung tâm Phát triển KHCN còn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính của Sở KH&CN.

Ông Trương Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Thời gian qua, đơn vị thường xuyên được quan tâm đầu tư và tăng cường các tiềm lực về khoa học kỹ thuật, công nghệ. Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên Trung tâm thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, chủ động tiếp cận với thông tin, lĩnh vực mới, để nắm chắc kiến thức, kỹ thuật, phục vụ tốt công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục quan tâm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tích cực vào kết quả chung trong lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.