Đưa vào vận hành máy biến áp T2, Trạm biến áp 110kV Sông Công 2

Hoàng Cường 17:16, 14/11/2022

Chiều 14-11, Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với Ban Quản lý Dự án phát triển điện lực (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) và các nhà thầu thi công tổ chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) T2 tại Trạm biến áp 110kV Sông Công 2, thuộc Khu công nghiệp Sông Công II (ảnh). 

 

MBA T2 có công suất 63MVA - 115/38,5/23kV, với tổng mức đầu tư trên 33 tỷ đồng. Tại buổi đóng điện, Hội đồng nghiệm thu xác nhận các hạng mục thi công đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và bảo đảm đầy đủ các điều kiện để đóng điện, vận hành (như: Có khả năng vận hành song song với MBA T1; bảo đảm đưa vào vận hành theo chế độ trạm biến áp không người trực; lắp đặt các ngăn tủ đường dây 22kV để đấu nối với lưới điện khu vực...).

Như vậy, đến nay Trạm biến áp 110kV Sông Công 2 đã có 2 MBA 110kV với tổng công suất 126KVA, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao của các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Sông Công II và khu vực lân cận trong giai đoạn 2021-2025 và trong tương lai; tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy trong quá trình cấp điện; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035…