Giảm tiền thuê đất: Tăng cơ hội để các doanh nghiệp phục hồi

Hạ Liên 08:20, 10/03/2023

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tiếp tục là giải pháp được Chính phủ đưa ra nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn. Nội dung này đang được ngành Thuế Thái Nguyên tích cực triển khai, hướng đến mục tiêu 100% các đối tượng được thụ hưởng.

Khu công nghiệp Yên Bình có nhiều doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2022.
Khu công nghiệp Yên Bình (TP. Phổ Yên) có nhiều doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2022.

Ông Đào Duy Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 01/2023/QĐ-TTG ngày 31/1/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngành Thuế đã thông tin đến các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh giao cho các phòng chuyên môn và chi cục thuế trực thuộc tổ chức tuyên truyền để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước nắm được vấn đề này, làm hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Theo đó, đối tượng được giảm tiền thuê đất bao gồm: Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định, hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quanNhà nước có thẩm quyền, dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (gọi tắt là người thuê đất, thuê mặt nước)… Người thuê đất, thuê mặt nước sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin trong hồ sơ.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTG, nhưng sau đó cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra có sự việc người này không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì sẽ phải hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước có phát sinh thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ sau, hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tiếp theo thì thực hiện bù trừ, hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước người thuê đất, thuê mặt nước được nộp bằng phương thức điện tử, hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế. Thời gian từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2023. Trường hợp nộp sau thời điểm này sẽ không được áp dụng. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Theo tính toán của cơ quan thuế, dự kiến tổng số tiền thuế được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTG trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là khoảng 63 tỷ đồng, của hơn 550 tổ chức, cá nhân. Tính đến ngày 9-3, các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 99 hồ sơ, trong đó đã ra 29 quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với số tiền 4,4 tỷ đồng...

Năm 2022, số tiền thuê đất được giảm 30%, khoảng 3.500 tỷ đồng (tính chung cả nước). Qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có thể sớm khôi phục, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.