Tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng tại TP. Sông Công

Trịnh Phương 14:56, 16/03/2023

Nhằm hướng dẫn, tạo điều kiện cho HTX du lịch cộng đồng Ghềnh Chè, xã Bình Sơn (TP. Sông Công) hoàn thiện một số thủ tục bảo đảm điều kiện vận hành, ngày 16-3, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với TP. Sông Công nhằm thống nhất các nội dung liên quan.  

HTX du lịch cộng đồng Ghềnh Chè hiện đã xây dựng được 4 cơ sở phục vụ ăn uống và lưu trú, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.
HTX du lịch cộng đồng Ghềnh Chè hiện đã xây dựng được 4 cơ sở phục vụ ăn uống và lưu trú, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị nhất trí với chủ trương phát triển du lịch cộng đồng tại hồ Ghềnh Chè của TP. Sông Công. Trên cơ sở này, đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền cấp phép điểm du lịch cộng đồng, bến thủy nội địa, hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và các nội dung khác theo quy định.

Cụ thể, về thủ tục cấp phép điểm du lịch cộng đồng, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Về thủ tục cấp phép mở bến thủy nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ và Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Đối với thủ tục cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ.

HTX du lịch cộng đồng Ghềnh Chè được thành lập năm 2019. Từ khi thành lập đến nay, HTX đã thu hút 19 thành viên tham gia; xây dựng được 4 cơ sở phục vụ ăn uống và lưu trú; có 7 phương tiện đường thủy đủ điều kiện hoạt động…