TP. Thái Nguyên: Phấn đấu thu ngân sách từ tiền sử dụng đất đạt 2.000 tỷ đồng

Chung An 14:38, 08/03/2023

Năm 2023, TP. Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách trên 3.200 tỷ đồng (cao hơn 600 tỷ đồng so với năm 2022). Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng, còn lại là thu thuế, phí và thu khác. Tính đến hết tháng 2-2023, thành phố đã thu trên 180 tỷ đồng, riêng tiền sử dụng đất đạt 50 tỷ đồng.

TP. Thái Nguyên đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư 2 bên đường Bắc Sơn kéo dài để chuẩn bị đấu giá thu tiền sử dụng đất.
TP. Thái Nguyên đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư 2 bên đường Bắc Sơn kéo dài để chuẩn bị đấu giá thu tiền sử dụng đất.

Để đạt mục tiêu cả năm, TP. Thái Nguyên đã và đang quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt, với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện rà soát các công trình, dự án đủ điều kiện thực hiện.

Thành phố dự kiến thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) gần 1.200 tỷ đồng; thu từ quỹ đất đang tổ chức đấu giá chuyển từ năm 2022 dự kiến theo giá khởi điểm là 647 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất, thuê đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị vốn ngoài ngân sách nhà nước thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 615 tỷ đồng…

Hiện nay, TP. Thái Nguyên đang thực hiện các giải pháp để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, như: Huy động các nguồn lực về kinh phí cho công tác bồi thường GPMB để đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB các khu dân cư, khu đô thị; đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định…