Phú Lương: Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%

Văn Hùng (Phú Lương) 13:48, 07/03/2023

Huyện Phú Lương có diện tích tự nhiên gần 34.900ha. Trong đó, diện tích đất có rừng và đất rừng hiện có là trên 16.688ha, tập trung ở các xã: Yên Ninh với trên 4.700ha, Yên Lạc trên 4.242ha, Yên Đổ và Động Đạt mỗi địa phương trên 3.600ha, Yên Trạch trên 3.000ha. Các địa phương còn lại có từ 370ha đến trên 2.500ha rừng. 

Cán bộ cơ quan chức năng khảo sát diện tích rừng tại xã Phủ Lý (Phú Lương) đầu tháng 3-2023.
Cán bộ cơ quan chức năng khảo sát diện tích rừng tại xã Phủ Lý (Phú Lương) đầu tháng 3-2023.

Trong tổng diện tích đất rừng của huyện, đất có rừng gồm trên 637ha và 13.881ha đất rừng trồng đã thành rừng. Diện tích còn lại là trên 2.170ha đất chưa thành rừng.

Hiện nay, người dân trong huyện đang tích cực trồng rừng theo kế hoạch năm 2023 với diện tích được giao là 500ha. Huyện phấn đấu trong năm nay, sau khi hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng mới, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đạt 41,23%; giá trị sản xuất ngành lâm sản của huyện đạt 127 tỷ đồng.