Ra mắt HTX đầu tiên tại xã Vạn Thọ

Thanh Phong 17:56, 20/04/2023

Ngày 20-4, HTX chè Vạn Phúc ở xã Vạn Thọ (Đại Từ) đã được ra mắt. Đây là HTX đầu tiên được thành lập trong xã.

HTX chè Vạn Phúc có 7 thành viên, số vốn điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng, với ngành nghề hoạt động là sản xuất, chế biến, kinh doanh chè các loại và dịch vụ đóng gói phục vụ sản xuất chè.

Để phát triển sản xuất, HTX chè Vạn Phúc đã liên kết với HTX chè Phúc Nguyên ở xã Văn Yên và 7 hộ làm chè ở xã Mỹ Yên (Đại Từ) để xây dựng vùng nguyên liệu; đồng thời đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị chế biến chè. Hiện nay, thu nhập bình quân của các thành viên HTX đạt 10 triệu đồng/người/tháng.

Nhà xưởng sản xuất của HTX chè Vạn Phúc.
Nhà xưởng sản xuất của HTX chè Vạn Phúc.

Thời gian tới, HTX phấn đấu xây dựng và phát triển các sản phẩm chè sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ và đạt tiêu chuẩn OCOP; liên kết với các hộ dân, HTX khác trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên, người lao động.