Nhà máy Cán thép Thái Nguyên:
Vượt khó để ổn định sản xuất

Xuân Hải 08:42, 26/05/2023

Trong những tháng đầu năm, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Nhà máy Cán thép Thái Nguyên (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - TISCO) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh (SXKD) chủ yếu được giao; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời sản xuất an toàn, không để xảy ra sự cố liên quan thiết bị và tai nạn lao động.

Điều khiển dây chuyền sản xuất thép cán của Nhà máy.
Công nhân điều khiển dây chuyền sản xuất thép cán tại Nhà máy Cán thép Thái Nguyên.

Bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, cả TISCO và Nhà máy Cán thép Thái Nguyên đều phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình thế giới có nhiều bất ổn dẫn đến giá nguyên, nhiên liệu tăng cao; đặc biệt, thị trường thép có sự cạnh tranh gay gắt do tốc độ giải ngân đầu tư công chậm, thị trường bất động sản “ảm đạm”; xuất khẩu thép giảm, gây áp lực trở lại cho thị trường trong nước...

Theo ông Nguyễn Xuân Phương, Phó Giám đốc Nhà máy: Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Nhà máy Cán thép Thái Nguyên đã chủ động chỉ đạo thực hiện điều tiết sản xuất theo yêu cầu của Công ty. Đồng thời quyết liệt, linh hoạt triển khai toàn diện các mặt công tác chủ yếu, như: Quản trị, quản lý thiết bị; chuẩn bị nguyên liệu, vật tư; kỹ thuật công nghệ; an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tiêu thụ sản phẩm.

Trong đó, Nhà máy Cán thép Thái Nguyên tập trung kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm, kiên quyết không để sản phẩm kém chất lượng ra ngoài thị trường; làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện vật tư, phụ tùng, nguyên, nhiên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất; tăng cường công tác tiếp nhận phôi nóng và sử dụng khí cốc, dầu cốc để đốt lò và phát huy hiệu quả lợi thế của đơn vị.

Doanh nghiệp cũng rà soát bổ sung các quy định, quy chế để đáp ứng yêu cầu thực tế và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thiết bị, đảm bảo duy trì thiết bị làm việc ổn định, không để xảy ra sự cố lớn do nguyên nhân chủ quan; tập trung các giải pháp kỹ thuật để giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu chính (như: Dầu, kim loại và các vật tư phụ tùng, thiết bị khác); phấn đấu giảm giá thành sản phẩm so với mức khoán của Công ty giao.

Ngoài ra, đơn vị còn duy trì thực hiện tốt các quy định về thưởng, phạt trong thực hiện chỉ tiêu SXKD đối với các phòng, ban, phân xưởng và bộ phận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bổ sung biện pháp kỹ thuật an toàn, lắp đặt các biển báo, biển cấm cảnh báo nguy cơ mất an toàn; tăng cường công tác phục vụ bán hàng, khắc phục các phản ánh của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ kinh doanh...

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp đồng bộ trong quản lý, quản trị doanh nghiệp, trong đó chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, 4 tháng đầu năm 2023, Nhà máy Cán thép Thái Nguyên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao. Cụ thể: Sản lượng thép cán đạt 100.362 tấn, tăng gần 400 tấn so với chỉ tiêu Công ty giao; tiết kiệm giá thành trên 2,5 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho 265 lao động với mức lương bình quân đạt gần 9,2 triệu đồng/người/tháng.

Với mục tiêu hoàn thành sản xuất 300.000 tấn sản phẩm trong năm 2023, duy trì SXKD ổn định trong bối cảnh ngành Thép vẫn đang ở giai đoạn khó khăn, ngay từ đầu quý II/2023, Nhà máy Cán thép Thái Nguyên tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp tối ưu hóa các công đoạn sản xuất. Trong đó tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp; quản lý vật tư, nguyên, nhiên liệu; tổ chức tiếp nhận sử dụng phôi nóng và vận hành khí cốc, dầu cốc đảm bảo hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, Nhà máy còn thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.