Gần 11 nghìn lao động làm việc tại các cụm công nghiệp

Hằng Nga 20:07, 18/11/2023

Toàn tỉnh hiện có 21 cụm công nghiệp (CCN) có chủ đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng, với tổng số vốn đăng ký trên 5.700 tỷ đồng. Đến nay đã có 11 CCN đi vào hoạt động, gồm: Nguyên Gon, Khuynh Thạch, An Khánh 1, Phú Lạc 2, Sơn Cẩm 3, Cao Ngạn 1, Trúc Mai, Cây Bòng, Điềm Thụy, Kha Sơn và CCN số 3 cảng Đa Phúc.

Dây chuyền may hàng xuất khẩu tại Chi nhánh may TNG Phú Bình 1 (CCN Kha Sơn, huyện Phú Bình).
Dây chuyền may hàng xuất khẩu tại Chi nhánh may TNG Phú Bình 1 (CCN Kha Sơn, huyện Phú Bình).

Các CCN đi vào hoạt động đã thu hút được 60 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là trên 8.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 11 nghìn lao động. Việc thu hút đầu tư vào các CNN góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng và giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động.

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thái Nguyên được phê duyệt quy hoạch 41 CCN, với tổng diện tích 2.067ha.

Để tiếp tục thu hút đầu tư vào các CCN, Sở Công Thương đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ, quy trình thủ tục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu nối giao thông; đôn đốc chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các CCN khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, rác thải tập trung.

Đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có ngành nghề sản xuất phù hợp với quy hoạch, công nghệ sản xuất hiện đại và bảo đảm về môi trường đầu tư vào các CCN.