Thái Nguyên: Doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,7%

Hoàng Cường 12:27, 02/04/2024

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, quý I-2024, toàn tỉnh có 210 doanh nghiệp (DN) thành lập mới (tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước) với tổng số vốn đăng ký 2,2 nghìn tỷ đồng. Một tín hiệu tích cực là số vốn bình quân của một DN đăng ký thành lập mới trong quý I đạt 10,6 tỷ đồng (tăng 42,5% so với cùng kỳ). 

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gang thép Thái Trung (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên). 
Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gang thép Thái Trung (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên). 

Ngoài ra, toàn tỉnh có 183 DN quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng (tăng 8,9% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, số DN phải tạm dừng hoạt động là 476 (tăng 18,7% so với cùng kỳ); số DN đóng mã số thuế là 192 (tăng 23,9% so với cùng kỳ). Lũy kế, đến nay toàn tỉnh có trên 10.000 DN, với tổng số vốn đăng ký 147.038 tỷ đồng.

Cũng trong quý I-2024, toàn tỉnh có 7 dự án FDI (vốn đầu tư nước ngoài) cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 470,6 triệu USD; có 3 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 7,3 triệu USD. Lũy kế, đến nay trên địa bàn tỉnh có 218 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 11,2 tỷ USD. 

Thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về thu hút đầu tư; cải cách hành chính; triển khai các chính sách hỗ trợ, đồng hành với DN; hướng dẫn, giải quyết hồ sơ thành lập, điều chỉnh quyết định thành lập, gia hạn tiến độ các dự án hạ tầng cụm công nghiệp...