Nhà máy Luyện gang: Sản lượng gang lò cao đạt 105,4%

Phương Thảo 11:59, 17/10/2023

Trong quý III/2023, Nhà máy Luyện gang (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) sản xuất trên 46.161 tấn gang lò cao, đạt 102,5% kế hoạch; quặng thiêu kết đạt 67.476 tấn, vượt 3,8% kế hoạch.

Một góc nhà máy Luyện gang.
Một góc Nhà máy Luyện gang.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Nhà máy đã sản xuất trên 137.000 tấn gang lò cao, đạt 105,4% kế hoạch năm; 201.618 tấn quặng thiêu kết, đạt trên 100% kế hoạch năm; duy trì việc làm ổn định cho gần 500 lao động, với mức lương bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng; sản xuất đảm bảo an toàn về người và thiết bị.

Thời gian qua, Nhà máy Luyện gang gặp phải một số khó khăn do chất lượng nguyên, nhiên liệu, đặc biệt là than cốc nhiều thời điểm thiếu ổn định; thành phần độ tro (A), lưu huỳnh (S) và chỉ tiêu CSR, CRI nhiều giai đoạn chưa đạt yêu cầu; thiết bị lò cao, thiêu kết còn nhiều vị trí chưa được đầu tư cải tạo, xuống cấp…

Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về công nghệ, thiết bị, nỗ lực tiết giảm tiêu hao nguyên liệu, năng lượng nên Nhà máy đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về sản lượng, giá thành sản phẩm.