Phú Lương: Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lan Anh (Phú Lương) 17:48, 12/03/2023

UBND huyện Phú Lương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong dịp này, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thông tin về những nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung xin ý kiến đóng góp về 9 nội dung, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất…

Các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số vấn đề: Đề nghị xem xét, chỉ quy định về thu hồi đất đối với các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, đối với khu nhà ở đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước thì không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; đề nghị quy định cụ thể đối với các dự án khu đô thị sử dụng các loại đất không phải là đất ở.

Cùng với đó, đề nghị xem xét, chỉnh sửa một số nội dung trong điều 131 của dự thảo Luật về trách nhiệm lập, cập nhật, khai thác hồ sơ địa chính; cần có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đề xuất sửa đổi khái niệm hộ gia đình sử dụng đất; tăng cường vai trò giám sát và giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan chức năng; tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai… 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, UBND huyện Phú Lương sẽ tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền.