Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong giữ gìn an ninh trật tự

Quỳnh Trang 08:25, 14/09/2023

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Đồng Hỷ đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, tập hợp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công dân xã Quang Sơn tự giác giao nộp vũ khí nguy hiểm cho Công an xã.
Công dân xã Quang Sơn tự giác giao nộp vũ khí nguy hiểm cho Công an xã.

Xã Quang Sơn là địa phương giáp ranh với nhiều xã trong và ngoài huyện Đồng Hỷ, trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) luôn được xã quan tâm. Đây cũng là đơn vị được UBND huyện Đồng Hỷ khen thưởng do có nhiều thành tích trong xây dựng Phong trào này.

Ông Triệu Văn Là, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quang Sơn, cho biết: Ủy ban MTTQ xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời vận động bà con chấp hành pháp luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước tại khu dân cư; gắn xây dựng phong trào TDBVANTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Ủy ban MTTQ xã Quang Sơn và các tổ chức thành viên còn phối hợp với lực lượng Công an vận động nhân dân xây dựng và duy trì nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư, như: “Tổ tự quản về ANTT”; “Tổ tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; mô hình dòng họ không có người vi phạm pháp luật, mô hình camera an ninh...

Kết quả, trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Quang Sơn cơ bản ổn định. Xã đang duy trì tốt 7 tổ an ninh tự quản và 7 tổ hòa giải cơ sở ở tất cả các xóm.

Trong năm 2023, từ nguồn kinh phí xã hội hóa do nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp, xã Quang Sơn đã xây dựng được mô hình camera an ninh, góp phần quan trọng hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện công tác đảm bảo ANTT.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ, cho biết: Nhằm đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo MTTQ các địa phương triển khai có hiệu quả nội dung bảo đảm ANTT gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng xây dựng mô hình điểm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò của ban công tác mặt trận các khu dân cư; phối hợp làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy dân chủ nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trong xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, Ủy ban MTTQ các xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang Fanpage của Mặt trận và các buổi họp dân về công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương.

Đặc biệt, những xã có đông đồng bào Công giáo, đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được vai trò các vị chức sắc, người có uy tín để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời tuyên truyền cho bà con nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với việc xây dựng, duy trì, phát huy các mô hình tự quản về ANTT, Ủy ban MTTQ huyện đã lựa chọn xây dựng các mô hình điểm tại các khu dân cư. Huyện Đồng Hỷ đang duy trì hoạt động của 143 tổ an ninh cơ sở, 143 tổ hòa giải với trên 1.700 thành viên tham gia; 13 tổ dân phòng; trên 10 mô hình liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Điển hình như các mô hình: “Camera an ninh”; “Tiếng kẻng an ninh”; “Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”...

Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần hỗ trợ công tác điều tra, phá án của lực lượng Công an; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.