Đồng lòng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Văn Hiến 07:24, 22/05/2023

Quân khu 1 là một trong mười hai chiến khu được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập từ mùa Thu năm 1945. Trong suốt 78 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.Trong đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới đã và đang được LLVT Quân khu cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

LLVT Quân khu 1 tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Bùi Hiệp.
LLVT Quân khu 1 tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Bùi Hiệp

Những năm qua, LLVT Quân khu 1 đã tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, sát với đối tượng có vũ khí công nghệ cao, cũng như địa hình tác chiến trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Trong huấn luyện, giáo dục chính trị, LLVT Quân khu 1 luôn gắn chặt giữa cách đánh truyền thống với tác chiến hiện đại, giữa chiến thuật, kỹ thuật với rèn luyện thể lực, quản lý kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy; quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả vũ khí trang bị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Do vậy, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc Quân khu 1 có sức khỏe dẻo dai, cơ động nhanh, linh hoạt, thích ứng với tính chất ác liệt của chiến tranh hiện đại, đủ sức chiến đấu liên tục, dài ngày, đánh thắng địch trong mọi tình huống.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 78 năm qua, các LLVT Quân khu 1 luôn trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng để tạo nền tảng, sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhân dân.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 1, cho biết: LLVT Quân khu luôn đoàn kết chặt chẽ, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần cùng toàn quân và các LLVT nhân dân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Chúng tôi mong muốn cơ quan tuyên giáo, truyền thông luôn gắn bó, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị chức năng của Quân khu 1. Qua đó tăng cường sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

LLVT Quân khu 1 tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Bùi Hiệp.
LLVT Quân khu 1 tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Bùi Hiệp

Công tác phối hợp hoạt động giữa Quân khu 1 với cơ quan tuyên giáo, báo chí trên địa bàn Quân khu 1 thời gian qua đã được thiết lập chặt chẽ và thực hiện ngày càng hiệu quả.

Cụ thể, công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 1 được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác quân sự - quốc phòng địa phương, hoạt động đối ngoại quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Điều đó đã góp phần xây dựng LLVT Quân khu 1 ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố trận địa chính trị - tư tưởng, thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng tình đoàn kết quân dân bền chặt.

Đặc biệt, lãnh đạo Quân khu 1 đánh giá cao những thành tựu và đóng góp to lớn mà ngành Tuyên giáo, báo chí đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, lãnh đạo Quân khu 1 đề nghị cơ quan tuyên giáo, truyền thông các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Quân khu để đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua, văn hoá, văn nghệ, thông tấn báo chí, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại các hội nghị phối hợp tuyên truyền do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hàng năm, lãnh đạo các cơ quan báo chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị của Quân khu tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện nhằm duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các thông tin về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phản ánh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội, nhất là các đơn vị ở biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, gian khổ; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong LLVT Quân khu 1.

Đặc biệt, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khẳng định thông qua hoạt động tuyên truyền của cơ quan tuyên giáo, truyền thông, LLVT Quân khu nhận được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân.