Xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp: Thiếu và yếu

Hoàng Cường 08:01, 12/04/2023

Theo quy định, các cụm công nghiệp (CCN) khi đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 33% số CCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đáp ứng được quy định này.

CCN Cây Bòng (huyện Võ Nhai) do Công ty CP Đầu tư và Thương Mại TNG cùng làm chủ đầu tư hạ tầng đã đi vào hoạt động và có hệ thống XLNTTT. Trong ảnh: Công nhân sản xuất may tại CCN Cây Bòng
CCN Cây Bòng (Võ Nhai) do Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG làm chủ đầu tư hạ tầng đã đi vào hoạt động và có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong ảnh: Công nhân sản xuất hàng may mặc tại CCN Cây Bòng

Toàn tỉnh hiện có 41 CCN được quy hoạch với tổng diện tích 2.067ha. Đến nay có 21 CCN được thành lập, trong đó có 9 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 293,7ha. Tuy nhiên, chỉ có 3/9 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm: CCN Phú Lạc 2 (Đại Từ), CCN Cây Bòng (Võ Nhai) và CCN Kha Sơn (Phú Bình). Các CCN này có một điểm chung là cùng do Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG làm chủ đầu tư hạ tầng.

Ông Phạm Trường Xuân, cán bộ phụ trách môi trường Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, chia sẻ: Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 3 CCN do TNG làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động với công suất đạt 150-400m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải của CCN được xử lý bằng công nghệ vi sinh, sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ đưa ra ngoài môi trường.

Ngoại trừ các CCN do TNG làm chủ đầu tư đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, phần lớn các CCN đã đi vào hoạt động đều chưa có. Điều này khiến cho nước thải của các nhà máy trong CCN không được thu gom để xử lý tập trung trước khi xả ra môi trường theo quy định.

Có thể kể đến như: CCN Khuynh Thạch (TP. Sông Công), CCN số 3 cảng Đa Phúc (TP. Phổ Yên), CCN An Khánh 1 (Đại Từ)... Theo ông Trần Việt Cường, Giám đốc Công ty CP xi măng Quán Triều  (TP. Thái Nguyên): Hiện nay, nhà máy của Công ty đang hoạt động sản xuất tại CCN An Khánh 1 (Đại Từ), do Công ty CP Nhiệt điện An Khánh làm chủ đầu tư hạ tầng. Mặc dù đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay, nhưng chủ đầu tư hạ tầng CCN này chưa xây dựng được hạ tầng xử lý nước thải tập trung nên toàn bộ nước thải từ hoạt động sản xuất của Công ty chỉ được xử lý nội bộ trước khi đưa ra ngoài môi trường.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Cụ thể, một số CCN được thành lập sau khi có các nhà máy, xí nghiệp hoạt động sản xuất nên hạ tầng còn thiếu đồng bộ, như các CCN: Nguyên Gon, Khuynh Thạch (TP. Sông Công), An Khánh 1 (Đại Từ), Điềm Thụy (Phú Bình) và Trúc Mai (Võ Nhai). Đối với những CCN còn lại, do mới giao chủ đầu tư xây dựng nên đang hoàn thiện hạ tầng.

Trước thực trạng này, theo ông Trần Anh Sơn, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp và năng lượng (Sở Công Thương): Sở đã tham mưu UBND tỉnh lựa chọn và giao chủ đầu tư hạ tầng quản lý; đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thực hiện các bước lập dự án đầu tư. Trong đó có báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Kết quả, đến nay, nhiều CCN đã và đang hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải tập trung. Song, trong quá trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chủ đầu tư gặp khó khăn do liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Trước những hạn chế nói trên, nhiều ý kiến cho rằng, các sở, ngành của tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại các CCN; tuyên truyền, giám sát và đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng CCN hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương cần tích cực chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp thực hiện dự án, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung...