Đại Từ: Đôn đốc khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính

Vi Vân 20:28, 12/03/2024

Chiều 12-3, UBND huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị đôn đốc và triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC); công tác thu nộp và quản lý ngân sách trên địa bàn năm 2024.

Lãnh đạo UBND huyện Đại Từ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Thu, nộp và quản lý ngân sách nhà nước” năm 2023.
Lãnh đạo UBND huyện Đại Từ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Thu, nộp và quản lý ngân sách nhà nước” năm 2023.

Năm 2023, huyện Đại Từ đứng thứ 7/9 huyện, thành phố về chỉ số CCHC, với 76,86/100 điểm; mức độ hài lòng về phục vụ hành chính đứng thứ 6/9 huyện, thành phố. Một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra như: Niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) bản giấy chưa đúng quy định; số hóa hồ sơ giải quyết TTHC chỉ đạt 79,4%; tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện việc kết nối hệ thống camera của huyện tới 29 xã, thị trấn; tỷ lệ dịch vụ công toàn trình, thanh toán trực tuyến thấp; tỷ lệ hồ sơ TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích cũng còn thấp...

Về công tác thu nộp và quản lý ngân sách trên địa bàn, năm 2024, dự toán tỉnh và huyện giao kế hoạch là 590,3 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 2 năm nay, huyện Đại Từ thu được 148,3 tỷ đồng, bằng 25% dự toán tỉnh, huyện giao.

Trước những hạn chế trong công tác CCHC, lãnh đạo UBND huyện Đại Từ yêu cầu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC huyện và các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục, có ngay giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC trong năm 2024; hướng dẫn và nâng cao tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 

Đối với công tác thu, nộp và quản lý ngân sách nhà nước, lãnh đạo UBND huyện Đại Từ đề nghị Chi cục Thuế tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực thuế có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều hình thức để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cho người nộp thuế, đảm bảo số thu kịp thời, hiệu quả. Đồng thời cương quyết trong đôn đốc thu nợ, đặc biệt là đối với các khoản thu nợ từ tiền đất…

Dịp này, UBND huyện Đại Từ khen thưởng 12 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Thu, nộp và quản lý ngân sách nhà nước” năm 2023.