HĐND TP. Sông Công, huyện Định Hóa: Thông qua nhiều nghị quyết

Minh Phương - Thu Hoài (Định Hóa) 11:51, 13/03/2024

Ngày 13-3, HĐND TP. Sông Công khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, biểu quyết thông qua 15 nghị quyết, gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 9); phân bổ chi tiết danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố và các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2023… 

Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án (Khu dân cư và Khu tái định cư số 5 Bá Xuyên; cải tạo, nâng cấp hội trường và nhà làm việc Bộ phận Một cửa xã Bình Sơn); Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đường Trần Phú (khu A).

Thường trực HĐND TP. Sông Công đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND thành phố sớm triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết; tích cực thu hút đầu tư; chủ động huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách, điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, hiệu quả. Đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khẩn trương triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư công năm 2024; tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường…

* Trước đó, ngày 12-3, HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Định Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nội dung chương trình Kỳ họp, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết liên quan đến việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2024; chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025; kiện toàn ủy viên UBND huyện và miễn nhiễm Hội thẩm nhân dân thuộc Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là những nghị quyết quan trọng làm cơ sở để UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2024 và các năm tiếp theo.