Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10

Nguyên Ngọc 14:40, 28/11/2022
 

Ngày 28-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV (ảnh). Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh sắp tới, Ban Kinh tế - Ngân sách được giao thẩm tra 13 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023…

Qua thẩm tra, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia góp ý, thảo luận và đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung, như: Đánh giá sự phù hợp của việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 so với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm 2022; giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2023 trong bối cảnh thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi; đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý; báo cáo tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội và giải pháp thu hồi nợ đọng trong thời gian tới…

Ngoài ra, một số địa biểu cũng đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ nguyên nhân một số khoản thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt thấp so với dự toán (thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương; thu tiền cho thuê đất, thu thuế bảo vệ môi trường…); báo cáo khả năng giải ngân nguồn vốn 384,5 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường và các sở, ban, ngành liên quan đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ những ý kiến, đóng góp của đại biểu và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế - Ngân sách để khẩn trương hoàn chỉnh nội dung các báo cao, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.