Xã An Khánh đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thu Huyền 21:53, 26/11/2022

Ngày 26-11, xã An Khánh (Đại Từ) tổ chức Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo xã An Khánh nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Lãnh đạo xã An Khánh đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2012, xã An Khánh bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm chỉ đạt 9/19 tiêu chí. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân An Khánh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Tính đến hết năm 2021, tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới của xã là trên 60,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 28 tỷ đồng; ngân sách huyện hỗ trợ trên 18 tỷ đồng; số còn lại là ngân sách xã. Bên cạnh đó, người dân đã tham gia đóng góp vật liệu, 4.300 ngày công lao động xây dựng các công trình.

Qua đánh giá, thẩm định, xã An Khánh đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2021. Đến nay, diện mạo nông thôn ở An Khánh đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1% (năm 2021).

Nhân dịp này, xã An Khánh được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 của UBND tỉnh. Xã cũng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2021. Đồng thời, cắt băng khánh thành nhà làm việc 2 tầng trụ sở UBND xã.


Từ khóa:

nông thôn mới

an khánh