Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phú Bình

Vi Vân 19:18, 25/11/2022

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV, ngày 25-11, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Dương Thành và xã Thanh Ninh (Phú Bình).

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 8 và 9, dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9 và 10, dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã Thanh Ninh phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Cử tri xã Thanh Ninh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tiếp đó, cử tri xã Dương Thành nêu một số kiến nghị về: Tăng mức phụ cấp cho cán bộ cấp xóm; cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 261C, đoạn qua xóm Núi 2; chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân khi đủ điều kiện… Tại xã Thanh Ninh, cử tri đề nghị chế độ chính sách (điều dưỡng, khám sức khỏe…) đối với người có công cần đảm bảo công bằng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa đối với những xóm mới sáp nhập; chế độ cho giáo viên và nhân viên hợp đồng khoán đảm bảo đủ 10 tháng; bổ sung biên chế cho ngành Giáo dục…

Sau khi nghe cử tri ý kiến, kiến nghị, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Bình đã trả lời, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những nội dung còn lại được Đoàn tiếp thu, gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.