Công bố huyện Phú Bình đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

TNĐT 14:12, 28/12/2022

Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6370/UBND-CNNXD về việc công bố huyện Phú Bình đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Một góc xã nông thôn mới Tân Đức (Phú Bình) nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L
Một góc xã nông thôn mới Tân Đức (Phú Bình) nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L

 

Theo đó, để hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, UBND tỉnh công khai dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đối với huyện Phú Bình.

Chi tiết dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ mời Nhấn vào đây để xem