Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Vũ Công 13:31, 05/12/2022

Sáng 5-12, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân và viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022. Tham dự có lãnh đạo phụ trách công tác đối ngoại nhân dân của các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, trường đại học, cao đẳng và 5 hội thành viên của Liên hiệp.

Đồng chí Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Việt - Mỹ trao đổi tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam trong thời gian qua; những kết quả quan trọng trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng; triển khai Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới”.

Về viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 59 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép hoạt động còn hiệu lực.

Các dự án phi chính phủ nước ngoài đang triển khai tại Thái Nguyên tập trung vào một số lĩnh vực: phát triển giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đổi khí hậu. Giá trị giải ngân các dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 ước đạt 1,3 triệu USD. Các chương trình, dự án này đã mang lại những hiệu quả nhất định, cải thiện đời sống của nhân dân, nhất là bà con sinh sống ở khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.