Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp

Thu Hằng (Thực hiện) 08:00, 07/12/2022

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 47 nội dung, trong đó dự kiến thông qua 31 nghị quyết. Cùng với đó là nhiều đổi mới tiếp tục được triển khai trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, nhằm nâng cao chất lượng các dự thảo nghị quyết được thông qua. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

P.V: 2022 là năm có số kỳ họp được tổ chức nhiều nhất, với 6 kỳ họp. Điều này phần nào cho thấy sự đồng hành của HĐND với UBND tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Đồng chí đánh giá như thế nào về nhận định này?

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga: Hiện nay, thẩm quyền của HĐND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề phát triển KT-XH ở địa phương ngày càng tăng, nhất là với những lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, giáo dục… Do đó, việc tổ chức các kỳ họp chuyên đề là hết sức cần thiết.

Năm 2022, HĐND tỉnh tổ chức 6 kỳ họp, trong đó có 4 kỳ họp chuyên đề, thông qua 105 nghị quyết, để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung được phân cấp, phân quyền và ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy, HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho UBND tỉnh cùng các cơ quan hành chính của tỉnh triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

P.V: Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo và chuẩn bị như thế nào nhằm nâng cao chất lượng toàn diện kỳ họp lần này, thưa đồng chí?

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga: Trước hết phải kể đến việc yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh phải tự nghiên cứu tài liệu là chính, để giảm thời gian nghe đọc báo cáo, tờ trình tại hội trường, dành thời gian thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; tăng thời lượng báo cáo bằng hình ảnh; nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban thực sự trở thành tài liệu quan trọng để đại biểu nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Ngoài việc tổ chức để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, đây là kỳ họp đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức để đại biểu thảo luận trước kỳ họp. Kết quả thảo luận được tổng hợp chung để báo cáo tại phiên thảo luận tại hội trường, góp phần tăng số lượng đại biểu được tham góp ý kiến. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, ý kiến đề xuất của các ban và các tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến lựa chọn nhóm vấn đề để tập trung, triển khai thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn sâu, toàn diện tại kỳ họp.

Với sự cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan, tôi tin rằng, kỳ họp sẽ diễn ra sôi nổi, chất lượng và thành công, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri.

Liên quan đến việc xây dựng, quản lý chợ Dốc Hanh, cử tri phường Hương Sơn và phường Trung Thành (TP. Thái Nguyên) tiếp tục kiển nghị tỉnh giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại đây.

P.V: Trong số những nghị quyết được thông qua, có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng chí có thể thông tin rõ hơn về nội dung này?

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga: Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh dự kiến thông qua 31 nghị quyết, nhằm xác định mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch và giải pháp để thúc đẩy phát triển KT-XH năm 2023, góp phần phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Đồng thời, Kỳ họp cũng quyết định nhiều chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Tiêu biểu như Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh, với tổng mức kinh phí thực hiện trong 3 năm xấp xỉ 50 tỷ đồng. Nghị quyết được ban hành sẽ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; bảo đảm đến năm 2030, mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Hay như Quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là 8m2 sàn/người. Quy định nhằm góp phần tạo hành lang pháp lý quan trọng, đảm bảo tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú, quyền có nơi ở hợp pháp của công dân trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về cư trú…

P.V: Có thể nói, thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm đến việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, song vẫn còn nhiều ý kiến chưa được giải quyết. Vậy đâu là nguyên nhân và các giải pháp tới đây của Thường trực HĐND tỉnh là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga: Phải khẳng định rằng, thời gian qua, các cấp chính quyền đã rất nỗ lực trong việc tiếp nhận, xem xét và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, còn khoảng 36% ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đang trong quá trình xem xét giải quyết, trong đó có một số ý kiến đã được cử tri kiến nghị nhiều lần. Phần lớn các ý kiến này tập trung vào nhóm yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (khoảng 32%); tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách (khoảng 47%). Đây là nhóm ý kiến phát sinh song hành cùng với sự phát triển, cần nguồn lực đầu tư  lớn hoặc liên quan đến nhiều cấp, ngành, khó cam kết thời gian và lộ trình giải quyết cụ thể.

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, tổ và đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá tiến độ giải quyết để kịp thời thông tin đến cử tri. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đang phát sinh nhiều ý kiến, kiến nghị như công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản; tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ thời gian, lộ trình và phương án giải quyết đối với từng kiến nghị của cử tri, gắn với trách nhiệm người đứng đầu…

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Từ khóa:

HĐND

kỳ họp thứ 10