Đào tạo kỹ năng số cho gần 4.600 cán bộ, công chức, viên chức

Hằng Nga 13:55, 05/12/2022

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số, năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tập huấn về nhân lực số.

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân.
Đoàn viên thanh niên tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng chuyển đổi số cho 250 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục và 352 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng lãnh đạo UBND cấp xã, đã có gần 1.000 cán bộ là lãnh đạo UBND cấp xã, công chức quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp xã được bồi dưỡng trực tuyến.

Thông qua kênh truyền thông "Chuyển đổi số quốc gia" trên Zalo, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phổ cập kỹ năng số đến thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. Đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng và người dân sử dụng kênh Zalo "Chuyển đổi số quốc gia" trên điện thoại thông minh, để cập nhật thông tin mới nhất về chuyển đổi số.