TP. Thái Nguyên: Dự kiến sử dụng gần 2.000ha đất để thực hiện các công trình, dự án

Chung An 14:29, 07/02/2023

Năm 2023, TP. Thái Nguyên dự kiến sử dụng gần 2.000ha đất các loại để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó có hơn 1.880ha chuyển tiếp từ năm 2022, còn lại là diện tích sử dụng của năm 2023.

Năm 2022, TP. Thái Nguyên có kế hoạch sử dụng hơn 1.880ha đất các loại để xây dựng 195 công trình, dự án. Trong ảnh: Dự án xây dựng đường Huống Thượng - Chùa Hang (Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên) là một trong 195 công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Công trình đường Huống Thượng - Chùa Hang (Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên) là một trong 195 công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo đó, với hơn 1.880ha diện tích đất của năm 2022, TP. Thái Nguyên sử dụng để đầu tư, xây dựng 195 công trình, dự án.

Cụ thể như: Dự án Khu tái định cư liên tổ 13, 19, 23 phường Phú Xá; Khu tái định cư số 4 phường Tân Lập; Khu dân cư số 1, số 2, số 3 đường Việt Bắc; Khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm; Khu đô thị mới số 2 Quyết Thắng; Khu đô thị Quyết Thắng, Khu đô thị Thái Sơn.

Theo kế hoạch sử dụng đất của năm 2023, dự kiến TP. Thái Nguyên sẽ dành gần 100ha đất để thực hiện 24 công trình, dự án đăng ký mới, gồm: Khu đô thị số 3 phường Đồng Bẩm; Khu dân cư số 12 phường Gia Sàng; trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm Dạy nghề 20-10 phụ nữ tỉnh Thái Nguyên…

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ là cơ sở cho TP. Thái Nguyên thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng…