HĐND tỉnh sẽ chất vấn về công tác xét xử, thi hành án dân sự

Thu Hằng 14:29, 01/03/2023

Ngày 1-3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Phiên họp thứ 26 của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự Phiên họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Các nội dung được xem xét tại Phiên họp gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh từ sau Phiên họp thứ 25 đến nay; báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo về dự thảo nghị quyết ban hành các quy trình xử lý công việc nội bộ của HĐND; dự thảo kế hoạch tổ chức phiên chất vấn năm 2023 về kết quả thực hiện công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022; dự thảo quyết định thành lập tổ tham mưu giúp việc thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong cấp phép xây dựng và quản lý các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định thành lập tổ tham mưu giúp việc thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2022; chủ trương kiện toàn thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Đại diện các ban HĐND tỉnh thảo luận tại Phiên họp.
Đại diện các ban HĐND tỉnh thảo luận tại Phiên họp.

Tại Phiên họp, sau khi nghe các ý kiến tham gia góp ý vào các nội dung có liên quan, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các tham luận tại Hội nghị giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố, bộ phận được phân công cần đọc trước nội dung, nếu thấy cần thiết thì góp ý, gợi mở thêm để đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đề cập các vấn đề mà nhiều người quan tâm.

Đối với 7 quy trình xử lý công việc nội bộ của HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị lấy mốc thời gian thực hiện tối thiểu; các căn cứ phải cụ thể, rõ ràng. Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, xem xét lại lần cuối trước khi ban hành. Về kế hoạch tổ chức phiên chất vấn năm 2023, đồng chí yêu cầu Ban Pháp chế được giao tham mưu nội dung này chuẩn bị thật kỹ các nội dung để đạt mục đích, yêu cầu đề ra…