Đề xuất hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/xóm xây mới nhà văn hóa

Việt Bắc 17:00, 09/04/2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tham mưu và trình cơ quan có thẩm quyền quy định chính sách hỗ trợ nhà văn hóa - khu thể thao (NVH-KTT) xóm, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, xóm đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT, xóm thuộc xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, được đề xuất hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá 500 triệu đồng/công trình xây mới; không quá 300 triệu đồng/công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng (gọi chung là sửa chữa). Các xóm thuộc khu vực II được đề xuất hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư, nhưng không vượt quá 300 triệu đồng/công trình xây mới, không quá 180 triệu đồng/công trình sửa chữa. Các xóm khu vực I, các xóm, TDP thuộc các xã, phường, thị trấn còn lại được đề xuất hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 250 triệu đồng/công trình xây mới, không quá 150 triệu đồng/công trình sửa chữa. Hỗ trợ 50 triệu đồng/NVH-KTT mua sắm trang thiết bị.

Hiện, toàn tỉnh có 2.175/2.254 xóm, TDP có NVH-KTT với 2.664 NVH-KTT. Trong đó có 2.175/2.664 NVH-KTT đang hoạt động (có 1.460 NVH-KTT đạt chuẩn, còn lại chưa đạt chuẩn); 487/2.664 NVH-KTT dôi dư sau sáp nhập (237/487 NVH-KTT đang được sử dụng phục vụ các hoạt động cộng đồng; 250/487 NVH-KTT không sử dụng); 79 xóm, TDP chưa có NVH-KTT.

Nội dung này sẽ được báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự kiến được trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV vào tháng 7-2023.