Việc chợ Dốc Hanh xuống cấp: Kiểm tra, giải quyết thông tin báo chí nêu

Chung An 20:09, 07/04/2023

Ngày 5-4, Báo Thái Nguyên đăng tải bài viết “Chợ Dốc Hanh xuống cấp: Xây mới hay cải tạo, sửa chữa”, phản ánh chợ Dốc Hanh (phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên) được xây dựng từ trước năm 1990 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đình chợ Dốc Hanh đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Đình chợ Dốc Hanh đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Sau khi Báo đăng, UBND TP. Thái Nguyên có văn bản giao nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết phản hồi thông tin báo chí nêu. Cụ thể: UBND phường Trung Thành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý chợ Dốc Hanh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết, báo cáo UBND thành phố trước ngày 11-4; Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố tổng hợp kết quả giải quyết, tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp trên trước ngày 12-4.