Đồng chí Vũ Đình Giang giữ chức Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thu Hà 17:01, 28/04/2023

Ngày 28-4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Xuân Hoà trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cho đồng chí Vũ Đình Giang.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Xuân Hoà trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cho đồng chí Vũ Đình Giang.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Đình Giang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông). Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Ngành. Tổ chức đã cân nhắc, lựa chọn, giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Đình Giang, cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Đề nghị đồng chí ở cương vị mới khẳng định vai trò người đứng đầu, tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.