Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

TNĐT 15:05, 04/05/2023

Tính đến thời điểm 31/3/2023, các dự án trên địa bàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công được trên 772,5 tỷ đồng, đạt 9,8% kế hoạch vốn do Thủ tướng giao và đạt 9,2% kế hoạch địa phương giao. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 30/4/2023, toàn tỉnh giải ngân khoảng 1.327 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch vốn do Thủ tướng giao và đạt 15,8% kế hoạch địa phương giao.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 5/2023, công trình cầu Huống Thượng sẽ hợp long và đến cuối tháng 7/2023 sẽ thông xe kỹ thuật.
Theo kế hoạch, đến cuối tháng 7/2023, công trình cầu Huống Thượng (thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên) sẽ thông xe kỹ thuật.

Về tiến độ thực hiện đầu tư một số dự án trên địa bàn, Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng, đến nay tiến độ giải ngân đạt khoảng 70%. Trong đó, đến thời điểm hiện tại, hợp phần 1 có 3 hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 6 hạng mục đang được triển khai thực hiện với khối lượng công việc đạt 60-98%; hợp phần 2 gồm 11 gói thầu, có 4 gói thầu đã hoàn thành và 7 gói thầu đang được triển khai, với khối lượng công việc đạt 55-90%. Theo kế hoạch, cuối năm nay, Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án tuyến đường liên kết vùng, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 4.204 tỷ đồng, với tổng chiều dài 42,55km (gồm tuyến chính dài 36,51km, đoạn nối tới tỉnh Vĩnh Phúc và đường tỉnh 216 dài 6,04km). Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2023, Dự án đã giải phóng trên 70% mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư và giải ngân đạt 4% kế hoạch vốn giao năm 2023. Về tiến độ thi công, phần nền đường đã đào lắp đạt gần 70%; đang thi công 6/11 cầu, 13/28 hầm chui dân sinh, 36/191 cống ngang và tường chắn Km24+050-Km24+195 trên tuyến.

Dự án đường vành đai V đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang) có tổng mức đầu tư trên 699,3 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2023, giải ngân dự án đạt 29% kế hoạch vốn giao năm 2023. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024.