Giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thu Hằng 11:56, 18/05/2023

Ngày 18-5, Tổ công tác thuộc Đoàn giám sát của Quốc hội có buổi làm việc trực tuyến với 12 tỉnh, thành phố trong cả nước về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội đối với các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

Các đại biểu tại điểm cầu Thái Nguyên
Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Thái Nguyên.

3 chương trình MTQG thuộc phạm vi giám sát gồm: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, có 2 chương trình MTQG được thực hiện liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gồm xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 80% thôn, xóm có nhà sinh hoạt cộng động; 50% thôn, xóm có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng...

Về tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn của 2 chương trình trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 đạt 4,5/41,6 tỷ đồng, tương đương trên 10%; dự kiến thực hiện giải ngân đạt 100% trong năm 2023.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã tập trung trao đổi, làm rõ quá trình triển khai các chương trình MTQG, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện của cơ quan chủ quản và trách nhiệm của địa phương…

Kết quả buổi làm việc sẽ được Tổ công tác tổng hợp, làm căn cứ để thực hiện khảo sát thực tế tại các địa phương (nếu cần) và báo cáo Đoàn giám sát phục vụ chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội, dự kiến diễn ra vào tháng 8-2023.