Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Chung An 08:56, 18/05/2023

Trên địa bàn TP. Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án. Điều này đồng nghĩa với việc dễ phát sinh các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bảo vệ môi trường… Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, TP. Thái Nguyên luôn chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cán bộ Ban Tiếp công dân TP. Thái Nguyên phân loại đơn thư sau khi tiếp nhận đơn của công dân.
Cán bộ Ban Tiếp công dân TP. Thái Nguyên phân loại đơn thư sau khi tiếp nhận của công dân.

Giữa năm 2022, sau khi có đơn đề nghị về việc giải quyết cấp đất tái định cư cho 2 người con của mình, gia đình bà Nguyễn Thị Hạm, trú tại phường Thịnh Đán, đã được lãnh đạo UBND TP. Thái Nguyên tổ chức buổi tiếp công dân ngay sau đó. Sau khi nghe công dân trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu, thảo luận, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu kiểm tra, rà soát, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc giao đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 người con của bà Hạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Hạm chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện bị thu hồi đất thực hiện Dự án mở rộng, cải tạo nghĩa trang Dốc Lim. Toàn bộ diện tích hơn 3.000m2 đất của gia đình đều bị thu hồi để thực hiện Dự án, 2 người con của tôi được giao đất tái định cư. Trong khoảng vài tháng, do chưa được giao đất tái định cư nên gia đình có đơn đề nghị và được lãnh đạo UBND TP. Thái Nguyên xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Gia đình bà Hạm là 1 trong số nhiều hộ dân có đơn kiến nghị và được TP. Thái Nguyên tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định. Thời gian qua, để các đơn thư của nhân dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời, tránh tình trạng tồn đọng kéo dài, UBND TP. Thái Nguyên đã phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng lịch tiếp công dân và niêm yết công khai trên Cổng thông tin của UBND thành phố, đồng thời thông báo đến các xã, phường.

Theo lịch định kỳ, mỗi tháng 2 lần, vào ngày thứ 6 hàng tuần, lãnh đạo UBND TP. Thái Nguyên, cụ thể là đồng chí Chủ tịch UBND thành phố sẽ tiếp công dân và giải quyết các vấn đề công dân khiếu nại, tố cáo. Địa điểm tiếp công dân được thành phố bố trí thuận lợi, đảm bảo các điều kiện cần thiết.

Sau mỗi buổi tiếp công dân, UBND TP. Thái Nguyên đều có thông báo bằng văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời. Chính vì vậy, các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn giảm dần theo từng năm. Cụ thể, năm 2022, số vụ việc khiếu nại phát sinh giảm 2 vụ việc, vụ việc tố cáo phát sinh giảm 4 vụ so với năm 2021. 

Đối với công tác tiếp công dân, năm 2022, UBND TP. Thái Nguyên đã tiếp 386 lượt công dân, tổng số đơn tiếp nhận là 357 đơn, kết quả giải quyết đạt 94,7%, còn lại đang trong thời gian giải quyết chuyển sang kỳ sau (giảm khoảng 15% so với năm trước, không có đơn thư quá hạn). Trong quý I/2023, thành phố đã tiếp 57 lượt công dân; tiếp nhận 196 đơn thư; tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 84,4%, số còn lại đang giải quyết, không có đơn thư quá hạn.

Theo đánh giá, việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, trả lời đơn thư của công dân được  UBND TP. Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định; chất lượng và nội dung giải quyết các vụ việc ngày càng được nâng cao. Khi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các phòng, ban, đơn vị của thành phố chủ động phối hợp trao đổi thông tin, tham vấn ý kiến của các sở, ngành của tỉnh đối với các vụ việc phức tạp.

Để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, TP. Thái Nguyên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo dưới nhiều hình thức. Trong quá trình giải quyết các vụ việc, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ hồ sơ, đảm bảo lợi ích của người dân. Đặc biệt, thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh…