Xã Na Mao đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thu Huyền 11:32, 18/05/2023

Ngày 18-5, xã Na Mao (Đại Từ) tổ chức Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (ảnh).

 

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, khi đó, xã Na Mao mới đạt 3/19 tiêu chí. Từ một xã đặc biệt khó khăn, với xuất phát điểm thấp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp.

Tính đến cuối năm 2022, tổng kinh phí đã huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Na Mao là hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là hơn 88 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 21 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện, xã. Bên cạnh đó, người dân địa phương đã tham gia đóng góp vật liệu, ngày công lao động xây dựng các công trình, quy đổi bằng tiền mặt là gần 4,5 tỷ đồng.

Qua đánh giá, thẩm định vào cuối năm 2022, xã Na Mao đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn trong xã đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Cụ thể, thu nhập bình quân đạt 39,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,68%; 100% đường trục xã, liên xã và hơn 90% đường trục xóm, liên xóm được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân...

Nhân dịp này, xã Na Mao đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2022.


Từ khóa:

nông thôn mới

Na Mao