Thái Nguyên: Trên 4 nghìn thuê bao di động bị thu hồi do chưa chuẩn hóa

Thu Hà 15:54, 31/05/2023

Thái Nguyên có 27.605 thuê bao di động được xác định cần chuẩn hoá lại thông tin sau khi đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào đầu tháng 3.

Qua hơn hai tháng triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao, tính đến hết ngày 31-5, có 23.442 thuê bao (84,92%) đã thực hiện thành công việc chuẩn hóa thông tin. Như vậy, 4.163 thuê bao còn lại chưa thực hiện chuẩn hoá đã bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông, thu hồi số thuê bao do không thực hiện chuẩn hoá theo quy định.

Với những số thuê bao đã bị thu hồi này, các doanh nghiệp viễn thông sẽ nhập về kho số của mình để cung cấp cho các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu theo quy định.

Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên khuyến nghị người sử dân không sử dụng, tiếp tay cho việc mua bán các SIM không đúng quy định trên thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi của chính bản thân mình và góp phần hạn chế tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác.