Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh

Thu Huyền 14:35, 05/07/2023

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 5-7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp (ảnh).

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo phân công, tại Kỳ họp lần này, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra 10 nội dung. Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề, như: Lý do chậm trễ trong việc trình nội dung bãi bỏ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020; các giải pháp, mục tiêu tiếp theo để thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh trong thời gian tới; cơ sở đề xuất mức chi trong việc ra đề thi, coi thi, chấm thi trong Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức…

Đối với các báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023, các đại biểu đề nghị: Đánh giá kỹ hơn về tình hình phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giải pháp cụ thể trước thực trạng gia tăng một số loại tội phạm; nguyên nhân tỷ lệ giải quyết án dân sự, án hành chính chưa cao trong thời gian qua; giải pháp đối với các vụ án phức tạp, xét xử kéo dài...

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ. Trên cơ sở này, Ban Pháp chế sẽ sớm hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm tra, trình Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình tại Kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh.


Từ khóa:

HĐND tỉnh

kỳ họp

thẩm tra