Phân bổ 2.100 tấn xi măng xây dựng đường giao thông

Hoàng Cường 14:43, 01/09/2023

Từ nguồn xi măng của tỉnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông mới năm 2023, đến nay, TP. Phổ Yên đã phân bổ 2.100 tấn xi măng.

Đường giao thông nông thôn xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên). 
Đường giao thông nông thôn xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên). 

Theo đó, thành phố đã hỗ trợ cho 5 xã gồm: Phúc Thuận (gần 500 tấn); Vạn Phái (399,8 tấn); Minh Đức (400,5 tấn); Phúc Tân (402,9 tấn); Thành Công (396,9 tấn).

Các địa phương đã phân bổ về từng xóm và triển khai thực hiện 18 công trình đường giao thông, tương đương 11,641km. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa trên địa bàn các xã đạt trên 95%.

Tính đến thời điểm này, 3 xã Phúc Thuận, Minh Đức và Thành Công đang từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch.