HĐND TP. Phổ Yên: Thông qua 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Hoàng Cường 17:14, 05/10/2023

Chiều 5-10, HĐND TP. Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Thường trực HĐND thành phố điều hành Kỳ họp.

Các đại biểu HĐND TP. Phổ Yên biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.
Các đại biểu HĐND TP. Phổ Yên biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thông qua 6 dự thảo nghị quyết, gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; về việc giao UBND TP. Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2023; về việc giao UBND TP. Phổ Yên quyết định dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Trường Thọ (giai đoạn 1: hạng mục san nền)...

Đại diện các cơ quan chuyên môn của thành phố cũng đã báo cáo, giải trình, làm rõ một số nội dung được các đại biểu HĐND thành phố quan tâm, như: Tiến độ, kết quả, đề xuất giải pháp thực hiện các dự án ngoài ngân sách; tiến độ triển khai Dự án xây dựng sân golf tại khu vực hồ Suối Lạnh, xã Thành Công; tiến độ thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn thành phố...