TP. Thái Nguyên: Nhiều giải pháp hoàn thành chỉ tiêu khó

Chung An 09:31, 10/10/2023

9 tháng năm 2023, TP. Thái Nguyên còn một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp so với kế hoạch. Dự báo việc hoàn thành các chỉ tiêu này trong năm 2023 là rất khó khăn, bởi thế thành phố đã đề ra nhiều giải pháp.

Dự kiến trong 2 tháng (10 và 11) năm nay, TP. Thái Nguyên thu được 200 tỷ đồng từ việc ghi chi, ghi thu tiền sử dụng đất từ 3 khu đô thị và Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, 2, 3. 
Dự kiến trong 2 tháng (10 và 11) năm nay, TP. Thái Nguyên thu 200 tỷ đồng từ việc ghi chi, ghi thu tiền sử dụng đất ở 3 khu đô thị và Cụm công nghiệp Sơn Cẩm. Trong ảnh: Cụm công nghiệp Sơn Cẩm. 

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, 2 chỉ tiêu TP. Thái Nguyên đạt thấp là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, năm 2023, TP. Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách đạt 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng mới đạt gần 940 tỷ đồng, bằng gần 29% kế hoạch tỉnh, thành phố giao.

Trong đó, các khoản thu đạt thấp là thu thuế phí, thu khác đạt trên 733 tỷ đồng, bằng gần 58% kế hoạch tỉnh, thành phố; thu tiền sử dụng đất đạt trên 200 tỷ đồng, bằng trên 10% kế hoạch tỉnh, thành phố.

Còn với chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, trong tổng số vốn được giao trên 1.270 tỷ đồng, tính đến hết tháng 9 mới giải ngân đạt gần 280 tỷ đồng, bằng gần 22% kế hoạch năm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 2 chỉ tiêu trên của TP. Thái Nguyên đạt thấp. Trong đó phải kể đến bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng chung đến tăng trưởng kinh tế; chính sách tiền tệ thắt chặt tác động mạnh hơn tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài hơn 1 năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu 2.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất của TP. Thái Nguyên.

Từ nguyên do này, ngoài việc không đạt được kế hoạch thực hiện với 2 chỉ tiêu quan trọng trên còn kéo theo sự đình trệ của nhiều ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn, như: Sản xuất xi măng, sắt thép xây dựng, kinh doanh dịch vụ…

Đến hết năm 2023, TP. Thái Nguyên dự kiến thu tiền sử dụng đất đạt gần 1.400 tỷ đồng (chưa tính hơn 645 tỷ đồng thu từ các khu đất đấu giá chưa thành công năm 2022 và đầu năm 2023).

Cụ thể: Thu gần 280 tỷ đồng từ các khu đất mới đang xác định giá để bán đấu giá; trên 315 tỷ đồng các khu đất đang giải phóng mặt bằng để đấu giá và các khu tái định cư; 200 tỷ đồng ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất (Khu đô thị Viettime; Khu đô thị số 1 Huống Thượng; Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng…).

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu dân cư số 2 Quyết Thắng.
Thi công hạ tầng Khu dân cư số 2 Quyết Thắng.

Trước những khó khăn trên, thời gian qua, TP. Thái Nguyên đã nỗ lực, linh hoạt đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Đối với chỉ tiêu thu ngân sách, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách đủ điều kiện thực hiện thu ngân sách; tăng cường quản lý thuế, đôn đốc thu nợ thuế với các khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Đối với các khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) thu hồi đất thực hiện các dự án, như: Khu nhà ở Cao Ngạn, Khu đô thị Viettime, Khu đô thị mới số 2 Quyết Thắng - Thịnh Đán…

Còn với chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, ngoài đẩy nhanh tiến độ GPMB, TP. Thái Nguyên đã chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án vướng mắc như: Thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, kế hoạch vốn, giải ngân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ…

Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hồ sơ thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

TP. Thái Nguyên đang nỗ lực huy động các nguồn lực cho công tác GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án. Tổ chức thi công hạ tầng tại các vị trí đã có mặt bằng sạch để đấu giá; đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Đồng thời tiếp tục đôn đốc chủ dự án, chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB, xây dựng hạ tầng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, nộp tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ quy định…