Thái Nguyên: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hạn đạt 99,67%

Thu Hà 16:28, 12/05/2023

Tính đến đầu tháng 5-2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 228.601 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan chức năng đã xử lý đúng hạn được 218.693 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,67%.

Cán bộ tại Bộ phận một cửa huyện Phú Bình hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ảnh: T.L
Cán bộ tại Bộ phận một cửa huyện Phú Bình hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ảnh: T.L

Hiện nay, Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết 100% hồ sơ TTHC trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời công khai tiến độ, kết quả giải quyết toàn bộ các hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Từ đầu năm đến nay, dịch vụ công trực tuyến toàn trình (bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng; việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) đã được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động để phục vụ người dân.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đưa 100% TTHC theo ngành dọc ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng danh mục được quy định.