Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông Thái Nguyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028:
Dấu ấn một nhiệm kỳ

Vũ Công 08:26, 02/12/2022

Trong nhiệm kỳ 2015- 2022, Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông Thái Nguyên đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Công đoàn Ngành lần thứ XII đề ra. Qua đó phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông tặng quà đoàn viên, người lao động Công ty CP Xây dựng giao thông I Thái Nguyên tại công trường.

Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông Thái Nguyên được sáp nhập từ Công đoàn ngành Giao thông vào Công đoàn ngành Xây dựng từ năm 2017. Công đoàn Ngành hiện có 2.778 CNVCLĐ, với 2.342 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt ở 38 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 28 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2015-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch COVID-19, giá cả biến động… nhưng với quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chỉ tiêu kế hoạch của Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông đều hoàn thành.

Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, hằng năm, 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, CNVCLĐ. Trong đó 85% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động. Tại hội nghị, các CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động về những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống, thu nhập; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên. Đến nay đã có 28/28 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 5 bản thỏa ước đạt loại A và 15 bản thỏa ước loại B.

Việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ qua được Công đoàn Ngành quan tâm, chú trọng. Vào các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân, các CĐCS tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 3.500 cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Hằng năm hỗ trợ thủ tục cho trên 70 lượt CNVCLĐ được vay vốn từ Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh với mức 30 triệu đồng/người; xây dựng 7 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông đã đôn đốc, hướng dẫn 17 đơn vị trực thuộc thành lập 41 tổ an toàn COVID-19 với 185 thành viên; các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn hỗ trợ lương cho người lao động, thăm hỏi các trường hợp khó khăn và ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Công đoàn Ngành đã hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 số tiền gần 120 triệu đồng; nhận hỗ trợ kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh hơn 200 triệu để chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho 100% đoàn viên khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty CP Xây dựng số II Thái Nguyên vẫn nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Từ năm 2018 đến nay, Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông đã thực hiện có hiệu quả các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", “Xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Thông qua các phong trào, có 8 công trình sản phẩm, gần 300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tế; 32 tập thể, 67 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen, giấy khen; trên 80% đoàn viên nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn trong Ngành đã thực hiện tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và đoàn viên công đoàn. Trong 5 năm đã giới thiệu được 355 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thành lập mới 3 CĐCS và phát triển mới 430 đoàn viên... Ngoài ra, Công đoàn Ngành cũng tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đánh giá: Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông là một trong những đơn vị có tính đặc thù riêng, bởi đa phần đoàn viên, người lao động làm việc ở môi trường ngoài trời. Từ thực tế đó, hằng năm, Công đoàn ngành đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, Công đoàn Ngành đã chủ động phối hợp với Công đoàn cấp trên và các đơn vị, doanh nghiệp để cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, giao thông.

Với phương châm “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới hình thức phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ.

Bà Hoàng Thị Minh Hương, Chủ tịch Công đoàn Ngành, cho biết: Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Ngành sẽ phấn đấu mỗi năm phát triển, kết nạp mới 200 đoàn viên; 100% cán bộ CĐCS được tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 100% CĐCS có từ 10 đoàn viên nữ trở lên; 100% doanh nghiệp có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và công tác tuyên truyền, vận động...