không xảy ra “điểm nóng”, vụ việc phức tạp về dân tộc, tôn giáo

Hằng Nga 15:51, 04/01/2023

Năm 2022, công tác dân tộc, tôn giáo được cấp ủy, chính quyền các cấp tại Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc Mông ở xóm Liên Phương, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ), Công an huyện Đồng Hỷ đã tổ chức tặng quà cho học sinh và 100% hộ dân ở xóm.
Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc Mông ở xóm Liên Phương, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ), Công an huyện Đồng Hỷ đã tổ chức tặng quà cho học sinh và 100% hộ dân ở xóm.

Cụ thể, công tác nắm tình hình Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo và hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, đấu tranh với hoạt động của các tà đạo, tổ chức tự xưng trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng làm tốt công tác phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề nghị hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo; ngăn chặn, xử lý, không để xảy ra “điểm nóng”, vụ việc phức tạp về dân tộc, tôn giáo.

Trong năm 2022, tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đấu tranh ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.