Phát huy vai trò cựu giáo chức trong xây dựng xã hội học tập

Thu Nga 14:30, 04/01/2023

Ngày 4-1, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 (ảnh).

 

Hội Cựu giáo chức tỉnh hiện có hơn 9.400 hội viên, sinh hoạt tại 30 chi hội cấp huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục.

Năm 2022, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã đảm bảo các nội dung sinh hoạt theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được duy trì thường xuyên. Tại nơi cư trú, các hội viên là nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Nhiều hội viên Hội Cựu giáo chức cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Y - Dược còn tích cực tham gia đóng góp trong các công trình nghiên cứu khoa học, thực hiện những dự án, đề tài cấp bộ, cấp tỉnh. Nhiều nhà giáo tuổi cao nhưng vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế tại địa phương. Các hội viên là lực lượng nòng cốt đảm nhận công tác khuyến học, khuyến tài, tích cực tham gia giáo dục cộng đồng, phong trào học tập suốt đời… tại địa phương.

Năm 2023, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội; làm tốt công tác chăm lo đời sống cho hội viên; tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động xã hội tại nơi cư trú…


Từ khóa:

cựu giáo chức