Lồng ghép để thực hiện tốt chương trình, dự án về công tác dân tộc

Hằng Nga 12:12, 04/01/2023

Sáng 4-1, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc (CTDT) năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2022, Ủy ban Dân tộc đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về CTDT. CTDT năm 2022 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt chỉ tiêu đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được cải thiện; công tác giáo dục, y tế ở vùng DTTS có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, Ban Dân tộc triển khai kế hoạch CTDT, tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đề ra; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai các chương trình, đề án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Riêng chương trình, chính sách do Uỷ ban Dân tộc quản lý, tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là 1.200 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nêu một số khó khăn như: Trung ương chậm giao vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG năm 2022 làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, thanh quyết toán; một số văn bản của bộ, ngành Trung ương còn chậm, không đồng nhất gây khó khăn trong công tác lập, giao kết hoạch giai đoạn 2021-2025…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh: CTDT năm 2023 cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt. Thực hiện tốt hơn nữa Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; lồng ghép các chương trình, đề án, đẩy nhanh tiến độ hiệu quả thực hiện.

Đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong việc xây dựng văn bản, chính sách, công tác kiểm tra, giám sát CSDT. Đẩy mạnh phân cấp, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm và quyền hạn cụ thể. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các vụ, đơn vị với Ban Dân tộc các địa phương…