Thực hiện hiệu quả chính sách về lao động, người có công và xã hội

Ngọc Chuẩn 17:16, 14/01/2023

Ngày 14-1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên và đóng góp ý kiến về công tác lao động, người có công, xã hội.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, ngành Lao động - TB&XH đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Cụ thể: Hỗ trợ gần 105 nghìn tỷ đồng cho gần 69 triệu lượt người dân, người lao động và 1,4 triệu người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19; các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; đưa gần 143 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt gần 160% kế hoạch năm...

Phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Tỉnh Thái Nguyên xác định chuyển đối số là “chìa khóa” thành công, "đi tắt, đón đầu" những thời cơ, thuận lợi mới trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các lĩnh vực an sinh xã hội. Tỉnh đã tập trung rà soát thông tin, làm sạch 198.000 dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo, người có công, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng trợ giúp xã hội để đồng bộ, làm giàu Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; đồng thời xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ an sinh xã hội, mở tài khoản cho các đối tượng an sinh xã hội. Đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh đã tạo tài khoản số cho trên 95% số hộ nghèo, sẵn sàng cho việc nhận hỗ trợ trong “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023"...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, lao động - TB&XH là lĩnh vực quan trọng, trực tiếp phục vụ hàng chục triệu người và gia đình có công, người lao động và người thuộc các đối tượng xã hội khó khăn, yếu thế, đòi hỏi sự quyết tâm, tận tâm, tấm lòng nhân ái, sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc. 

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích ngành Lao động - TB&XH đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ đạo: Năm 2023, Ngành cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đề ra nhằm thúc đẩy thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - cầu lao động; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội...

Về nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm, bền vững trên cơ sở tiếp thu mô hình quốc tế và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, Thủ tướng lưu ý về chính sách nhà ở với công nhân lao động, người có thu nhập thấp; yêu cầu tập trung xử lý những vấn đề xã hội bức xúc như tình trạng bạo lực, xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Thủ tướng cũng nhắc nhở Bộ Lao động - TB&XH tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức...