Khối Thi đua các cơ quan Đảng: Thi đua hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ

Lưu Phượng 16:39, 14/02/2023

Chiều 14-2, Khối Thi đua các cơ quan Đảng của tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2023
Các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung giao ước thi đua; đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức thi đua khen thưởng năm 2023.

Trên cơ sở đó, 10 đơn vị trong Khối đã thống nhất và ký giao ước thi đua với 6 chỉ tiêu, 11 nội dung cơ bản, gồm: Chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng các chi, đảng bộ, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tổ chức hội thảo khoa học của Khối…

Khối Thi đua các cơ quan Đảng của tỉnh gồm 10 đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trường Chính trị tỉnh. Năm 2023, Trường Chính trị tỉnh là đơn vị Trưởng khối thi đua.